Bale

San da vidim slina simbolizira želju da se žurno ili trajno dobili osloboditi od nečega što vam se gadi. Osjećaji o nečemu što je strašno neugodno biti povezan s.