Asfalt

San o asfaltu simbolizira jasno razumijevanje ili razumijevanje situacije. Ne moraš se brinuti. Jasan put do vaših ciljeva. Na vrhu zemlje čvrste ili osjećaj da je područje vašeg života je trajno olakšan.