Nightingale

Vidjeti u tišini Nightingales je objašnjeno kao san sa simbolizmom važnim za sanjara. Ovaj san znači manje nesporazume među svojim prijateljima. Slušati pjesme slavuja, označava ugodno i zdravo okruženje.