Učionici

Sanjajući da ste u učionici, onda djeluje kao simbol da možete naučiti važnu životnu lekciju.