Svetište

Da biste vidjeli ili napravili svetište, kada sanjate, tumači se kao prijedlog da ste vrlo usredotočeni na jedan aspekt svog života. Stavljate li previše energije u element?