Pjegava

San o pjegama simbolizira problem ili sramotu koja se ističe. Vi ili netko drugi ima problem koji se ne može sakriti ili za koji su drugi u potpunosti svjesni.