Satir

Bilo da ste sanjali da budete satir ili da ga vidite, takav san simbolizira želju da bude seksualno slobodan. San sugerira dobivanje United fizičke i mentalne stanja pojedinca.