Juha

Juha je povezana s toplim mjestom, gdje se osjeća sigurno i zaštićeno. Također je vrlo važno znati kakvu juhu je sanjao o njemu, kao što on kaže više o sanjar osobnost je vruće ili začinjeno i tako dalje.