Trakavice

San o trakavice simbolizira aspekt vaše osobnosti koji stalno uzima ono što je s pravom tvoje. Osoba ili situacija koja nastavlja krasti stvari zaslužuju ili koju zaslužujete. Primjer: Mladić je sanjao o uklanjanju trakavice. U stvarnom životu uklonio je svoje umnjake nakon dugog razdoblja žaleći se na bol. Trakavica odražava njegove osjećaje o bolnim zubima, što ga je spriječilo da živi kao što je osjećao da je trebao.