Ticala

San s pipcima simbolizira prianjanje ili posesivnost. Imaš ruku na svakoj sitnici.