Terariju

Za interakciju s terary u snu, ukazuje na tajne. Vidjeti terryja, kada sanjate, tumači se kao prijedlog da se skrivate od drugih. To znači da čuvaš neke kvalitete sebe kao tajnu. Skrivaš li i štitiš nešto o sebi od drugih? S druge strane, postoji svibanj biti drugo objašnjenje. Terarija u snu ima značenje nečega vrlo novog i svježeg. To može simbolizirati rođenje novih planova, ideja, sustava ili metoda. Sanjanje o terariji također se ističe kao znak za plodnost, aktivnost, kreativnost.