Strelske

San o pucnjavi simbolizira brzo pokretnu konfliktnu situaciju. Ti i drugi koji ne brinu o ničemu osim da se probijete bez ikakve brige za drugu stranu.