Transplantaciju

Ako imate transplantaciju organa, takav san ukazuje na neke značajke u vama koje više ne rade savršeno. Vjerojatno pokuљavaљ poиeti ispoиetka neиemu vaћnom.