Cijevi

Sanjanje i viđenje cijevi može se shvatiti kao manifestacija vašeg podsvjesnog uma, jer ste otvoreni i prijemljivi na nove ideje. Također može predstavljati vašu vezu s onima oko vas. Sanjajući da pušite cijev u snu označava znanje ili kontemplaciju.