Howl

San o zavijanju sluha može predstavljati vašu osjetljivost na trajnu prijetnju ili opasnu situaciju. Osjeжam se kao da te netko pokuљava zastraљiti ili uplaљiti neиega. Osjeжam da je neљto preopasno za nastavak. Pozitivno, zavijanje može odražavati nekoga ili nešto u životu koji je upozorenje o potencijalnim ranjivosti probuditi. Sanjanje da ste zavijanje može predstavljati želite se projicirati kao previše opasno ili prijeteći drugima. Pošaljite poruku drugima da je nemoguće za vas da propustite.