Unije

Kada vidite pripadnost Uniji u snu, tada pokazuje vašu komunikaciju s drugim ljudima i radnim timom koji možete učiniti. Možda će projekt na kojem radite donijeti puno ljubaznosti ne samo sebi, već i drugima.