Kirurška uniforma

San s kirurškom uniformom simbolizira područje svog života koje doživljava iscjeljenje ili primjećujući dramatičnu promjenu. Možda ćeš konačno staviti problem na počinak. Odvajanje od nekog negativnog aspekta tvog života. Kirurška uniforma snova simbolizira njegov fokus na stvaranje velikih promjena ili poboljšanja u nekom području svog života.