Venera

San o planetu koji Venera simbolizira vaš život vrti oko sebe popravljajući se pokušavajući do maksimuma biti ljubazan ili razuman. Nedaće uvijek uzrokuju problem, ali ionako uvijek dajete nešto najbolje. Uvijek pokuљava uиiniti neљto drugaиije. Možda se ne želiš vratiti starim običajima ili se boriti. Venera također može predstavljati svoje pokušaje da pokažu da je nekome stalo do njih. Primjer: Čovjek je sanjao da vidi planet Venera. U stvarnom životu imao je brojne životne situacije u kojima je stalno mijenjao i bojao se uvrijediti ljude zbog toga. Planet Venera odražava vašu percepciju cijelog života vrti oko pokušava ne razočarati nikoga zbog svoje stalne potrebe da se predomislite.