Violinu

Gledanje violine u snu predstavlja sklad u vezi ili ravnoteži kod kuće.