Z (tekst)

slovo Z u snu simbolizira ukupnu ravnotežu negativnosti ili ne voli misliti nešto negativno. Negativna situacija je potpuno gotova ili njihova uvjerenja o tome što čini negativizam u potpunosti promijenio. Simbolizam se temelji na obliku slova se dvije paralelne linije koje izgledaju ravnanje pravo nagnute linije. Desna linija nagiba odražava negativne izbore ili negativan smjer. Slovo Z, koje je 26. To znači da si tako pozitivan da ne možeš misliti na nešto negativno.