Ruganje

Sanjanje da ti se netko ruga ili ismijava tebe ukazuje na to da patiš od niskog samopoštovanja.