Barikada

San o barikadi simbolizira prepreku koju osjećate je usmjerena na vas. Netko ili nešto ti namjerno stane na put ili te zaustavi. Ti ili netko drugi tko postavlja emocionalnu obrambenu barijeru.