Čelika

San u kojem vidite čelik predstavlja naporan rad i moć.