Tarot kartice

Sanjanje o Tarot karticama je pokazatelj nastavka čitanja vaših misli, jer iznutra kažete što god želi iz života. Razmislite o obraćanju pozornosti na ono što su pisma rekla i kakve ste simbole napisali. Ako ste vidjeli štapiće, onda to ukazuje na vašu kreativnost, duhovno stanje uma i znatiželju. Činjenica pašnjaka označava snagu, ogromnu moć, neustrašivu. Pentacle ukazuje na mudrost, posao i komunikaciju sa zemljom. Naočale prije predvidjeti o svojoj nevinosti, jasnoće i osjećaje.