Cent, cent, hundredth

Vidjeti novčiće u procesu snova dobro sluti za vas. Ovaj san ukazuje na tvoj strah od siromaštva ili neki financijski gubitak. Često je također povezan sa svojim talentima, energijama i ustrajnošću. Ne podcjenjuj svoju sposobnost. Ako je novčić briljantan, onda to znači sreću. Da biste pronašli novčiće u snu, on predlaže da ste otkrivanja svoje skrivene talente i spremni osloboditi svoj potencijal.