Mačja hrana

San o mačjoj hrani simbolizira misli koje potiču samoobmanu ili iluzije koje imate. Mačja hrana može odražavati nove načine maštanja o nečemu što je nemoguće. To također može biti samodestruktivna uvjerenja o stavu koja potiču iracionalna mišljenja o sebi. Simbolizam se temelji na mačkama koje odražavaju lažne iluzije koje imamo ili potrebu da se osjećamo dobro o stvarima koje su nestvarno. Primjer: Čovjek je sanjao o hranjenju mačke mačjoj hrani. U stvarnom životu, vjerovao je da više nikada neće biti sa ženom. Hranjenje mačka reflektirao kao što je dolazi do novih negativnih ideja o sebi koji je potaknuo lažnu iluziju da on nije bio dovoljno dobar da bude sa ženom.