Kremiranje (ostaci kremirane osobe)

Za interakciju s pepelom kremiranog tijela znači ponovno rođenje unutarnjeg ja. Vidjevši pepeo, kada sanjate, ističe se kao znak za promjenu i nove početke. Ona također ima simbolično značenje i sugerira povratak na svoje pravo ja. Moraš prihvatiti sebe i biti iskren prema sebi.