Špilja

Sanjanje i gledanje špilje objašnjeno je kao san sa simbolizmom obmanjujućih ljudi oko sanjara. Ovaj san znači lažna ili nepotpuna prijateljstva. Špilja također predstavlja nestabilni krug okretanja nestabilnih drugova.