Masaža

San o dobivanju masaže simbolizira osobu ili situaciju koja vam daje jednostavnost, udobnost ili prehranu. Osjećam se dobro što sam razriješen nečega. Alternativno, san o masaži simbolizira da vi ili netko drugi koji je potpuno zabrinut za svoje potrebe da se osjećaju dobro. Primjer: Čovjek je sanjao o masaži. U stvarnom životu, njegov otac nasilne kontrole je počeo umirati. Masaža odražava očevu predstojeću smrt, što ga čini olakšanjem što će život uskoro biti bolji za njega. Primjer: Žena je sanjala da vidi svog muža na stolu za masažu. U stvarnom životu osjećala je da je njezin muž postaje previše arogantan redovito komentirajući seks s drugim ženama.