Medvjed zamka

San o zamku medvjeda simbolizira prepreku u vašem životu koja ugrožava vašu neovisnost ili dobrobit. Problem ili odgoda, za koju smatrate da je nepodnošljiva. Neuspjeh koji smatraš je nepravedan. San o korištenju zamke za medvjede može odražavati vašu pripremu za nekoga tko će podučavati lekciju koju nikada neće zaboraviti. Osvetiti se nekome s posljedicama koje su nepodnošljive. Osjeжaj nesukladnosti љto je иini uћasnim.