Peidando (razdvojba)

San o prdež simbolizira pitanja koja su neugodno za vas sama otkrio oko drugih ljudi. San žele izaći iz određene farting soba simbolizira napor da se bave neugodnog problema na vlastitu. San o držanju prdeža simbolizira pokušaje skrivanja neugodnog problema. Ako pum postaje teže držati na simbolizira uspon u svom pokušaju da sakrije svoje probleme. San o slučajnom ispuštanje plavac pred drugima simbolizira neugodne informacije ili situacije koje su otkrivene drugima.