Pension

San o mirovini simbolizira perspektivu situacije koja zahtijeva da se stavi gore s tuđe ideje ili potrebu cijelo vrijeme. Alternativno, mirovina može odražavati trenutnu životnu situaciju s ljudima koji vam se ne sviđaju. Primjer: Žena je sanjala o napuštanju pansiona. U buđenju života članova obitelji da nije život konačno iselio.