Most

Most u snovima predstavlja simboliku različitih faza svog života, gdje sanjar ide iz jedne točke svog života na drugu. Most bi također mogao predstavljati odnose i vezu između dvije osobe. Ako je most slomljen u snu, onda odražava prekinute odnose s nekim u vašem životu. Slomljeni most također može ukazivati na to da biste trebali biti svjesni nepoznatih opasnosti. San, u kojem stojite na mostu i brinete o njemu, označava viziju koju stvarate. Možda prepoznaješ svoj život i put kojim si išao. Kada je most pao, onda simbolizira neočekivane gubitke u njegovom životu. San sugerira da se pripremite za neočekivana razočaranja. Ako ste ispod mosta u snu, onda takav san najavljuje o sigurnosti koju tražite. Možda se osjećate nesigurno u ovom trenutku u svom životu. San, u kojem ste izgradili most označava nove odnose ili veze koje stvarate u svom budnom životu. Ako ste skočili s mosta, onda ovaj san ukazuje na vašu želju da pobjegne neke veze ili odgovornosti imate. Ako ste pogledali vodu stoji na mostu, onda takav san predstavlja svoje duboke misli o svom životu.