Čep

U snu viđenje električne utičnice, ona simbolizira energiju i moć.