Krunica

San o krunici simbolizira vašu zabrinutost jer su ga primijetili drugi tako posvećeni ili nemirni. Ponašanje, žrtva ili znak drugima da ste potpuno posvećeni.