Polukružno

San o preokretu simbolizira donošenje odluka ili smjer vašeg života koji je unatrag naravno. Promjena smjera ili puta kojim idete. Ne sviđa mi se kako se situacija mijenja. Povratak može biti znak da mislite da ste donijeli pogrešnu odluku ili nemarno.