Nosorog

Sanjanje i viđenje nosoroga tumači se kao preporuka podsvjesnog uma za vas po razmatranju da možda postoji potreba da se presele prema svojim ciljevima i ne uzeti ~ne~ kao odgovor. Ne dopustite da vas prepreke odvratiti od svoje sudbine. Moraš biti agresivniji.