Semaforima

San o semaforima simbolizira kontrolni faktor za vaš napredak u situaciji. Negativno, to može biti znak da netko kontrolira njihovu sposobnost napretka. Crveno svjetlo pokazuje da osoba ili situacija treba da pričekate ili držite u ovom trenutku. Možete se osjećati suzdržano ili nestrpljivo. Zeleno svjetlo označava spremnost ili da ste dobili ~zeleno svjetlo~. Uvjeti se odvijaju sa svojim ciljevima ili odlukama.